Viaggieofferte
Image default
Business / Transportation and Logistics

Een mantelzorgchalet helpt ontzorgen tijdens zorgen

Met een mantelzorgchalet van Wernsen koopt u een in principe een volledige woning. Het kan zijn dat deze woning tijdelijk naast of achter uw eigen huis in de tuin wordt geplaatst. Het kan ook zijn dat deze woning voor langere tijd is bedoeld. Op deze manier biedt een chalet als deze de mogelijkheid voor mensen die hulpbehoevend zijn, om langer zelfstandig maar ook in een vertrouwde omgeving bij vertrouwde personen te kunnen blijven wonen.

Een mantelzorgchalet voelt als thuis

Een mantelzorgchalet biedt een gezelligheid en goede steun aan al die mensen die door 1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder wordt gegeven aan hun partner, familielid, goede vriend of buur die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische, verstandelijke beperkingen of ouderdom.

Want het leven van een mantelzorger is zwaar en kan zeker wat verlichting gebruiken. Ons land telt ongeveer 4,4 miljoen mantelzorgers. Waarvan zo’n 750.000 intensieve (meer dan 8 uur per week) als langdurige (langer dan 3 maanden) hulp. Maar liefst 8,6% van alle mantelzorgers voelen een grote druk en ervaren de zorg als een zware belasting. Dat komt natuurlijk ook doordat 1 op de 6 mantelzorgers naast de mantelzorg ook nog een betaalde baan moeten zien te combineren.

De professionals van Mantelzorg Wernsen begeleiden u tijdens het hele proces. Een proces dat begint bij de inventarisatie van de wensen, de aanschaf van de woning en de oplevering van het chalet.  Sleutelklaar opleveren valt binnen de mogelijkheden.

Hoe ziet een mantelzorgchalet er uit?

Een mantelzorgchalet is als een comfortabel thuis, met een voorzieningenniveau dat aan de specifieke wensen van bewoner én mantelzorger kan worden aangepast. Hierdoor kan de kwaliteit van leven van mensen in de meest kwetsbare fase van hun leven verbeterd worden. Dankzij een (beperkte) zelfstandigheid kunnen ook hulpbehoevende mensen deelnemen aan de samenleving. Dankzij zelfstandig wonen en de mantelzorgers hoeft er minder snel en vaak een beroep worden gedaan op de professionele zorgverleners. Waardoor deze zorg uiteraard van onschatbare waarde is. Een mantelzorgchalet draagt bij aan het zorgsysteem van Nederland. Zorgen voor een ander volgens persoonlijke normen en waarden.